الف - دستور پخت کته :

1 - ابتدا برنج را با آب ولرم شسته به مدت یک ساعت در آب و نمک بماند .
2 - برنج را با آب و روغن به میزان یک پیمانه برنج ، یک و نیم پیمانه آب در ظرف ریخته تا آب جوش بیاید .
3 - حرارت شعله را کم کرده تا درمدت زمان 10 تا 12 دقیقه آب برنج تمام شود .
4 - سپس برنج را به مدت کافی متناسب با میزان شعله ( 15 تا 20 دقیقه ) دم کنید .

ب - دستور پخت آبکش :

1 - ابتدا برنج را با آب ولرم شسته و به مدت یک ساعت در آب و نمک بماند .
2 - آب را به نسبت یک پیمانه برنج 4 پیمانه آب جوش آورده و برنج را به مدت 8 تا 10 دقیقه در آب جوش بریزید .
3 - برنج را آبکش کرده و سپس به مدت 20 تا 25 دقیقه متناسب با میزان شعله برنج را دم کنید . ( حتی الامکان زمان در بخش ( 2 ) کمتر شده و زمان بیشتری برای مرحله ( 3 ) در نظر گرفته شود تا برنج به خوبی دم بکشد . )

توجه : برنج نوع کشت اول کمتر باید جوش بخورد و بیشتر باید هنگام دم کردن ، برنج را برسانید . اگر آب برنج تمام شد و برنج دم نکشید می بایست با اضافه کردن نصف استکان آب دوباره شرایط را برای دم کشیدن آماده نمود .