مشخصات اصلی


قیمت: 0 تومان

معرفی اجمالی محصول


نقد و بررسی
مشخصات فنی
فیلم محصول
پرسش و پاسخ

نقد و بررسی


فرآورده های گوسفندی :

کدکالا:

نوع کالا:

قیمت (ریال)

1

گوشت مخلوط :

820000

2

خورشتی :

1510000

3

چرخی بره و گوساله :

850000

4

ماهیچه :

1050000

5

گردن :

830000

6

راسته با استخوان:

1000000

7

راسته بدون استخوان :

1550000

8

ران گرد شده :

1000000

9

سردست گرد شده :

1000000


11

قلم :

400000

12

دنبه :

340000

13

شهله :

350000

14

فیله :

2100000

33

قلوه گاه بره :

600000

49

قلوه گاه بره با استخوان :

500000

فرآورده های گوسفندی

کدکالا:

نوع کالا :

قیمت (ریال)

35

گوشت چرخی بره و شتر :

850000

39

شش :

30000

42

پی :

50000

44

ران بدون چربی:

920000

34

ران و راسته بدون دنده:

880000

15

جگر :

1000000

16

دنبالچه :

500000

17

شیشلیکی :

1340000

25

پاچه :

600000

26

کله پاچه :

1200000

27

زبان :

550000

28

استخوان :

160000

29

سیرابی تمیز نشده :

200000

36

سیرابی آماده طبخ

270000

31

گوشت آبگوشتی :

730000

32

گوشت چرخی :

950000

فرآورده های گوساله

کدکالا:

نوع کالا :

قیمت (ریال)

20

گوشت گوساله

770000

21

مغز ران گوساله

870000

22

دنبالچه گوساله

450000

23

زبان گوساله :

950000

24

فیله گوساله :

1500000

38

قلم شتر و گوساله :

150000

48

راسته گوساله :

1200000

فرآورده های شتر :

18

گوشت شتر :

1010000

19

مغز ران شتر :

1130000

41

کوهان شتر :

300000

43

مغز و زبان شتر

300000

45

گوشت کله گاو وشتر :

350000

46

جگر شتر :

40000

47

دل و گرده شتر

150000


مشخصات فنی


فیلم محصولپرسش و پاسخ


ارسال پرسش جدید

نام :
ایمیل :
متن :
کد امنیتی : ریست تصویر
محصولات مرتبط