• برنج عنبر بو ایرانی ( 10 کیلو )
 • روغن زیتون خارجی بدون بو 5 لیتری
 • پفک هندی (1 کیلو )
 • چهار تخمه ( 250 گرمی )
 • زعفران ( یک مثقال )
 • خاکشیر ( 500 گرمی )
 • لیمو خشک ( 250 کرمی )
 • ادویه کاری ( 500 گرمی )
 • دارچین ساییده ( 250 گرمی )
 • فلفل سیاه ساییده ( 250 گرمی )
 • زردچوبه ( 500 گرمی )
 • زرشک ( 250 گرمی )
 • کشمش پلویی ( 500 گرمی )
 • سفارشات متفرقه گوشت سفید
 • برنج سرلاشه هاشمی معطر اعلاء (1کیلو) کد 118
 • برنج سرلاشه هاشمی معطر اعلاء (10کیلو) کد 118
 • برنج فوق اعلاء دم سیاه استخوانی (1کیلو) کد 117
 • برنج فوق اعلاء دم سیاه استخوانی (10کیلو) کد 117
 • لوبیا چیتی خارجی (1کیلو)
 • عدس ریز خارجی (1کیلو)
 • لوبیا قرمز ایرانی (1کیلو)
 • نخود درشت اعلاء (1کیلو)
 • لوبیا قرمز خارجی (1 کیلو)
 • لوبیا چیتی ایرانی (1کیلو)
 • عدس سبز درشت خارجی (1کیلو)
 • لپه ریز اصل آذرشهر ( 500 گرم )
 • تخم شربتی ( 500 گرم )
 • روغن گوسفند درجه یک
 • عسل فوق اعلا‌ء
 • آرد برنج ( 10 کیلو )
 • آرد برنج ( 1 کیلو )
 • گوشت تازه بره - مخلوط (1 کیلو)
 • سفارشات متفرقه گوشت قرمز
 • کره پسته
 • کره بادام زمینی
 • چای سبز ارگانیک و طبیعی 100 گرمی
 • چای سبز ارگانیک و طبیعی (1کیلو)
 • برنج هندی (10کیلو) کد 310
 • برنج ایرانی طارم فوق اعلاء دودی درجه یک(10کیلو) کد 114
 • برنج ایرانی طارم فوق اعلاء دودی درجه یک(1کیلو) کد 114
 • برنج ایرانی طارم درباری ممتاز (10کیلو)کد 116
 • برنج ایرانی طارم درباری ممتاز (1کیلو)کد 116
 • برنج ایرانی هاشمی فوق اعلاء (10کیلو)کد 115
 • برنج ایرانی هاشمی فوق اعلاء (1کیلو)کد 115
 • برنج ایرانی طارم خوشپخت صدری درجه یک(10کیلو) کد 113
 • برنج ایرانی طارم خوشپخت صدری درجه یک(1کیلو) کد 113
 • برنج ایرانی هاشمی اعلاء(10کیلو) کد 110
 • برنج ایرانی هاشمی اعلاء(1کیلو) کد 110
 • برنج ایرانی طارم سر لاشه دم سیاه استخوانی(10کیلو) کد112
 • برنج ایرانی طارم لاشه دم سیاه استخوانی (1کیلو) کد112
 • برنج ایرانی طارم نیم دانه کشت دوم (10کیلو) کد111
 • برنج ایرانی طارم نیم دانه کشت دوم (1کیلو) کد111